Gymnázium, Lipany
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bola úprava a skrášlenie školskej záhrady.

Zrodenie myšlienky projektu

Žiaci prišli sami s nápadom, že v školskej záhrade chýba relaxačný priestor, ktorý by zároveň slúžil aj na edukačné účely.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

iaci vytvorili vyvýšené záhony, zakúpili sa osivá rôzneho druhu, tak aby sa tieto záhrady dali používať na účely výučby. Zo sponzorsky získaných paliet plánovali žiaci spraviť oddychové sedenie. Aktivity boli realizované za pomoci školníka, ktorý pomáhal s ťažšími úkonmi a takými, ktoré by boli pre žiakov nebezpečné, napr. rezanie paliet. Po vytvorení zostavy žiaci palety natierali, pripravovali miesto na jeho umiestnenie, podkladali betónovými obrubníkmi a pieskom. Aktivity boli realizované počas vyučovania aplikovanej ekonómie, ekológie a zastupovaných hodín a taktiež v popoludňajších hodinách. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli žiaci a žiačky školy.

Viac o ocenenej škole