Aby vzdelávanie
reflektovalo
skutočný život

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách. V rámci Angažovanej školy hľadáme dobré príklady praxe, kedy sa výchova k dobrovoľníctvu stala súčasťou vzdelávacieho procesu.

Prihlasovanie do 4. ročníka je otvorené do 23. júla 2023.

Zúčastnite sa informačného webináru, kde sa dozviete všetky dôležité informácie. Webinár sa uskutoční 6. júna o 14:00. Prihláste sa TU.

 

 


Aktuálne tréningy

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pravidelne realizuje certifikované školenia a tréningové programy v oblasti dobrovoľníctva, určené pedagogickým, odborným zamestancom, pracovníkom s mládežou, ale i pre organizácie či pre školy. Na pravidelnej báze pripravuje verejné školenia, tréningy či workshopy, v súčasnosti v plnohodnotnej online forme, no rovnako súkromné tréningy na mieru pre uzavretú skupinu pracovníkov škôl či organizácií.

Všetky aktuálne tréningy

Tréningy na objednávku

Okrem tradičných verejných tréningov realizovaných osobnou formou či prostredníctvom online e-vzdelávania ponúka Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií realizáciu svojich tréningových programov na objednávku.

Prečítajte si dobré príklady z praxe ako sa dá service learning aplikovať do vyučovacieho procesu.

Oceňovanie Angažovaná škola

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

Ocenené školy ako príklad dobrej praxe získavajú oficiálnu značku Angažovaná škola. Značka sa stáva jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, ktorá okrem formálneho vzdelávania rozvíja individuálnu osobnosť a nadanie žiakov, porozumenie a empatiu voči okoliu a možnosti uplatnenia v dospelom živote.

Všetko o národnom oceňovaní

angazovana skola zemianska olca 26

Ocenené projekty z praxe

Základná škola s materskou školou v Poprade
finalista Angažovaná škola 2020

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
finalista Angažovaná škola 2021

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo
finalista Angažovaná škola 2022

Service learning vo svete

Service learning ako mimoriadne rešpektovaná vyučovacia stratégia je rozšírená po celom svete. Najrozvinutejšia je na americkom kontinente, keď sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, pričom sa využíva na takmer všetkých základných, stredných aj vysokých školách. Rovnako sa rozšírila v Latinskej Amerike, aktuálne ju významne rozvíjajú tiež univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe.

 

Novinky z oblasti dobrovoľníctva

Najaktuálnejšie informácie od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora Angažovanej školy, priamo do vašej schránky