Materská škola Bystré 172
víťaz Angažovaná škola 2021

Deti z materskej školy v Bystrom priložili ruku k dielu a pomohli vysadiť lipy v obci.

Zrodenie myšlienky projektu

Projekt vznikol na podnet otca jedného z detí, ktorý je členom zväzu včelárov v Bystrom. Ten vyvinul iniciatívu na vysadenie stromov (líp) v obci s cieľom podporiť miestne včelstvo a zabezpečiť v obci dostatok zelene a oddychových zón. Škôlka bola oslovená ako jedna z organizácii, či sa v areáli našej materskej školy môžu lipy vysadiť. Spoločne s deťmi sa aktívne podieľali na samotnom procese sadenia a starostlivosti o stromy.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Materská škola v Bystrom je rodinného typu a ponúka rodičom i deťom priateľské prostredie a kvalitné predškolské vzdelávanie. V materskej škole sa zameriavajú na výchovu k tvorivosti, prosociálnu výchovu a inkluzívne vzdelávanie. 

V rámci ranného kruhu v triedach rozoberali pani učiteľky s deťmi problematiku včelárstva a potreby stromov a kvetov pre populáciu včiel. Zároveň sa s deťmi dohodli, že priložia svoje malé dlane a pomôžu včielkam v obci. Deti sa naučili rozpoznávať prírodné materiály, oboznámili sa so zvieracou ríšou, životným cyklom včely a zároveň sa naučili ako chrániť životné prostredie.

Cieľová skupina

V obci Bystré je veľká komunita včelárov, s ktorými spolu vysadili lipy. Lipy sa vysadili ako alej cyklistického chodníka, v areáloch školy a materskej školy i na ďalších verejných priestranstvách v obci. Včelári z včelárskeho zväzu zasvätili deti do tajov včelárstva, ktoré zahŕňa nielen výrobu medu, ale aj starostlivosť o včely a životné prostredie.

 

Viac o ocenenej škole