Prihlášky do oceňovania Angažovaná škola vyhodnocuje odborná komisia. V roku 2020 bola zložená z odborníčok, ktoré sa dlhodobo venujú stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. V komisii boli zároveň zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva.

Kompletné zloženie odbornej komisie oceňovania Angažovaná škola 2020:

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a orginazácií
Jana Šolcová, Pathfinder 
Mária Murray Svidroňová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zuzana Heinzová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Simona Kuciaková – Greenfoundation
Miroslava Dujičová – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Petra Jankovská – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu