Prihlášky do oceňovania Angažovaná škola vyhodnocuje odborná komisia. Každoročne je zostavovaná tak, aby v nej boli zastúpení odborníci a odborníčky dlhodobo sa venujúci/e stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. Zároveň sú v komisii zástupkyne či zástupcovia mimovládneho sektora, ktoré/í sa venujú komunitnému rozvoju, odborníčky a odborníci na vzdelávanie z akademickej sféry a ministerstva školstva a zástupkyne organizátora oceňovania.

 

Kompletné zloženie odbornej komisie oceňovania Angažovaná škola 2022:

Ida Adolfová - Komunitná nadácia Zdravé mesto
Alžbeta Brozmanová Gregorová - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Iveta Harváneková - Post Bellum
Dominika Hradiská - Platforma dobrovoľníckych centier a orginazácií
Zuzana Heinzová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mária Murray Svidroňová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jana Šolcová - Pathfinder

 

Kompletné zloženie odbornej komisie oceňovania Angažovaná škola 2021:

Ida Adolfová - Komunitná nadácia Zdravé mesto
Alžbeta Brozmanová Gregorová - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Iveta Harváneková - Post Bellum
Dominika Hradiská - Platforma dobrovoľníckych centier a orginazácií
Zuzana Heinzová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Simona Kuciaková - Greenfoundation
Peter Papšo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mária Murray Svidroňová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jana Šolcová - Pathfinder

 

Kompletné zloženie odbornej komisie oceňovania Angažovaná škola 2020:

Alžbeta Brozmanová Gregorová - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Miroslava Dujičová - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zuzana Heinzová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Petra Jankovská - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Simona Kuciaková - Greenfoundation
Mária Murray Svidroňová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jana Šolcová - Pathfinder