Národné oceňovanie Angažovaná škola vzniklo v reakcii na snahy podporiť service learning a jeho prepojenie na školách v celom regióne strednej a východnej Európy.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa tak ako organizátor národného oceňovania spojila s medzinárodnými partnermi a Angažovaná škola sa tak stala súčasťou medzinárodného oceňovania Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe a pripravovaná je v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools” (MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe (CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS).

Niektorí finalisti národného oceňovania Angažovaná škola sú nominovaní na medzinárodnú cenu Regional Award for Successful Service-learning Practice, ktorá pokrýva región strednej a východnej Európy a spája tak najkvalitnejšie service learningové projekty v celom európskom regióne.

Angažovaná škola vznikla súčasne s medzinárodným oceňovaním Regional Award for Successful Service-learning Practice.