Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo vysadiť nektárodajné kríky a upraviť včelie úle.

Zrodenie myšlienky projektu

Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina sa zapojili do súťaže „Ekologický čin roka 2021“, v rámci ktorej mohli prezentovať snahu aktívne sa zapojiť do zlepšenia nášho životného prostredia. 

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Žiaci z Gymnázia Pierra de Coubertina realizovali projekt na podporu ochrany životného prostredia abiodiverzity. Osadili náučné postery o životnom cykle včely medonosnej. A následne vysadili 12 nektárodajných kríkov, ktoré rozmiestnili podľa času ich kvitnutia. Vysadené kríky ohradili palisádami, aby nedošlo k ich neúmyselnému pokoseniu. Žiaci taktiež graficky upravili 3 včelie úle typu Langstroth 2/3, každý s 5nadstavkami.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli všetci obyvatelia obce Drahovce, ako aj všetci návštevníci obce.

 

Viac o ocenenej škole