Gymnázium, Stropkov
víťaz Angažovaná škola 2022
 

Projekt Srdce pre seniorov, ktorý spojil dve cieľové skupiny – seniorov z centra Nový Domov v Stropkove a mladých ľudí – študentky z Gymnázia, je skvelým príkladom medzigeneračného dialógu. Študentky so seniormi trávili aktívne voľný čas, či už pri spoločenských hrách alebo na tvorivých dieľňach. 

Zrodenie myšlienky projektu

V marci 2022 dobrovoľníci z študentov nadviazali spoluprácu so zariadením seniorov Nový domov v Stropkove. V prvej fáze zrealizovali prieskum potrieb seniorov v danom centre, ktorý prebehol formou rozhovorov s klientmi zariadenia.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Cieľom projektu bola dobrovoľnícka činnosť, ktorá mala spojiť dve cieľové skupiny – seniorov a mládež – spôsobom, ktorý efektívne rozvíja medzigeneračný dialóg, búra zaužívané predsudky a stereotypy, mení pohľad na seniorov zo strany mládeže, ktorú zároveň motivuje k aktívnej participácii na báze dobrovoľníctva a usiluje sa o rozvoj sociálneho cítenia a emocionálnej inteligencie.

Spojením dvoch cieľových skupín, seniorov a mládeže bol vyplnený voľný čas seniorov spoločnými stretnutiami a aktivitami. Študentky im pomohli prekonať pocit sociálnej izolácie seniorov a podporili snahu seniorov udržiavať kontakty s inými ľuďmi. Vďaka realizovaným aktivitám sa zmenil pohľad seniorov na mládež. 

Prostredníctvo projektu sa u študentiek rozvinuli sociálne kompetencie ako schopnosť pracovať s inými ľuďmi, schopnosť preberať zodpovednosť za zverené úlohy. Taktiež si zapojené študentky rozvinuli komunikačné kompetencie a občianske a kultúrne kompetencie ako napríklad porozumieť rôznym hodnotám a presvedčeniam, rešpektovať rôznorodosť názorov, ochrana kultúrnych tradícií.

Cieľová skupina

Cieľovou komunitou projektu boli seniori z centra Nový Domov.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenej škole