Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove
finalista Angažovaná škola 2021

 

Študenti pomáhali pri čistení a starostlivosti o Vtáčí ostrov - o chránené územie CHKO Horná Orava, ktoré je domovom pre mnohé druhy chránených vtákov.

Zrodenie myšlienky projektu

Študenti SOŠ majú silné environmentálne cítenie a chceli pomôcť pri starostlivosti o chránené územia v blízkom okolí školy. So správou CHKO Horná Orava spolupracovali na mnohých iných aktivitách a zástupcovia školy boli oslovení aj s pomocou pri udržiavaní územia Vtáčieho ostrova.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Service learningová aktivita bola realizovaná v rámci predmetu Biológia. Pred samotným odvozom člnom na Vtáčí ostrov bola súčasťou aktivity odborná ekologická prednáška pracovníkom CHKO Horná Orava. Jej obsahom boli mnohé informácie o chránenom území Vtáčí ostrov, o spôsoboch jeho ochrany a starostlivosti oň. Samotné čistenie územia bolo fyzicky náročné, ale prospešné pre životné prostredie a rozvoj environmentálneho cítenia žiakov.

Študenti svojou aktivitou pri správe chráneného - verejnosti nedostupného územia prepojili teoretické vedomosti o spôsoboch ochrany prírody s praktickou činnosťou a posilnili svoje environmentálne zmýšľanie.

Cieľová skupina

Primárnym prijímateľom service learningovej aktivity bolo chránené územie Vtáčí ostrov, ďalej pracovníci CHKO Horná Orava, ktorí zabezpečujú správu tohto územia.
Cieľovou komunitou bola aj komunita mladých ľudí - študentov strednej školy s ich potrebou prepojenia teoretických vedomostí o spôsoboch ochrany prírody s praktickou činnosťou, rozvoja environmentálneho myslenia, potrebou osvojiť si pocit spoluzodpovednosti za životné prostredia a rešpektovať manuálnu prácu seba a druhých.

 

Viac o ocenenej škole