Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo
finalista Angažovaná škola 2022

Študenti Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove pomohli pracovníkom Správy CHKO Horná Orava a Slovenskej ornitologickej spoločnosti pri jarnom manažmente chráneného územia Vtáčí ostrov a vybudovaní územia určeného na hniezdenie chráneného druhu vtáka Rybára riečneho.

Zrodenie myšlienky projektu

Vďaka dlhoročnej spolupráci so Správou CHKO Horná Orava sa škola cíti ako trvalá súčasť CHKO Horná Orava, a preto bolo pre nich samozrejmé pomôcť pri starostlivosti o Vtáčí ostrov. Taktiež škola spolupracuje dlhé roky s mnohými komunitami - zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, mladí ľudia vo veku žiakov školy, zdravotne postihnuté ženy a muži, seniori a ľuďia všetkých vekových kategórií nadšení pre ochranu prírody. A práve z týchto komunít vzišla potreba po dlhom období sociálnej izolácie spôsobenej pandémiou, že sa chcú aktivizovať a spraviť niečo prospešné pre životné prostredie.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Vďaka projektu sa podporilo environmentálne cítenie mladých ľudí, zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí, seniorov, žiakov základnej a materskej školy. Študenti si rozšírili vedomosti o chránených druhoch vtákov hniezdiacich na Vtáčom ostrove, rozvinuli si manuálne zručnosti pri budovaní územia určeného na hniezdenie chráneného Rybára riečneho a taktiež organizačné a komunikačné schopnosti.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, mladí ľudia vo veku žiakov školy, zdravotne postihnuté ženy a muži, seniori a ľuďia všetkých vekových kategórií nadšení pre ochranu prírody.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenej škole