Angažovaná škola je značka, ktorá zviditeľňuje školy podporujúce výchovu a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu. V uplynulých 3 ročníkoch získalo ocenenie 20 škôl. O každom projekte si môžete prečítať bližšie informácie na podstránke - www.angazovanaskola.sk/ocenene-projekty, kde nájdete popis projektu, cieľovej skupiny a prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi. 

Prečítajte si príklady z praxe - www.angazovanaskola.sk/ocenene-projekty