Stredná odborná škola v Snine
finalista Angažovaná škola 2021

Študenti SOŠ v Snine pomáhajú už niekoľko rokov pri úprave okolia a organizovaní spoločenských podujatí pre klientov Charitného domu.

Zrodenie myšlienky projektu

V roku 2019 sa škola po prvýkrát zapojila do Týždňa dobrovoľníctva. A od tohto obdobia nadviazali veľmi dobré priateľské vzťahy s pracovníkmi Charitného domu aj samotnými klientmi. Vzájomné sympatie prerástli do každoročných stretnutí (pri organizovaní diskotéky, pri opekačke, pri úprave okolia Charitného domu a mikulášska besiedke).


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Od roku 2019 študenti Strednej odbornej školy v Snine pod vedením pedagogických zamestnancov pomáhajú mladým ľuďom, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Títo mladí ľudia sú klientmi denného stacionáru Charitného domu sv. Štefana v Snine. Študenti SOŠ Snina v okolí Charitného domu pravidelne udržiavali a starali sa o úpravu prostredia, kosili trávu, hrabali lístie a starali sa o živý plot. Okrem toho pomáhali pri organizácií stretnutí a podujatí ako napr. diskotéka, opekačka či mikulášska besiedka.

Študenti sa naučili ako pripraviť aktivity, ktoré sú na jednej strane kreatívne, ale zároveň pracovné i vedomostné a berú ohľad na stupeň znevýhodnenia, schopnosti a záujmy klientov Charitného domu. Zároveň sa naučili vcítiť sa do pocitov a potrieb ľudí so zdravotným znevyhodnením.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia zdravotne znevyhodnení - prijímatelia sociálnej služby (klienti) v dennom stacionári v Charitnom dome sv. Štefana v Snine. Sú to osoby vo veku 18 až 42 rokov v prevažnej miere imobilní a hendikepovaní s Dawnovým syndromom, poruchami pohybového aparátu (imobilní) a so zrakovým postihnutím a pod.

 

Viac o ocenenej škole