Stredná odborná škola obchodu a služieb z Prievidze
finalista Angažovaná škola 2021

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb vytvorili pomyselný most spájajúci generácie. Vďaka projektu a service learningovej aktivite spojili dve skupiny ľudí, ktorí trpia pocitom osamelosti, a to seniorov umiestnených v domove dôchodcov a deti z centra pre deti a rodiny.

Zrodenie myšlienky projektu

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi sa rozhodla realizovať túto service learningovú aktivitu, pretože išlo o zmysluplnú dobrovoľnícku činnosť, ktorá bola prospešná nielen pre vybranú cieľovú skupinu, ale mala potenciál významne obohatiť aj študentov – prekonať medzigeneračné rozdiely, naučiť ich empatii, komunikácii a ochote a schopnosti pomáhať iným.


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Pre seniorov zorganizovali spoločenský program obsahujúci umelecký prednes a spev, tanečnú zábavu,  rozhovory i hranie spoločenských hier. Záujmom o túto skupinu ľudí, malým darčekom v podobe živého kontaktu či dobrého slova a radosti, ktorú so sebou študenti priniesli, chceli rozžiariť ich všedné dni a ukázať im, že im na nich záleží. Zároveň sa chceli naučiť týmto ľuďom a ich problémom porozumieť. Pre deti z centra pre deti a rodiny zrealizovali zbierku kníh, napísali pozdravy a vytvorili im videa, v ktorom sa deťom prihovorili (keďže v dôsledku protipandemických opatrení nebolo možné deti osobne navštíviť). Vďaka zrealizovanej service learningovej aktivite vyšli študenti zo svojej pomyselnej "generačnej bubliny" a naučili sa citlivejšie vnímať potreby inej generácie.


Cieľová skupina

Service learningová aktivita bola zameraná na dve skupiny ľudí, ktorí trpia pocitom osamelosti. Ide o seniorov umiestnených v domove dôchodcov (Zariadenie pre seniorov na ul. Okáľa v Prievidzi) a deti z centra pre deti a rodiny, v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar - s regionálnou pobočkou v Prievidzi.

 

Viac o ocenenej škole