Ocenená škola

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábr. J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi je silným vzdelávacím centrom pre potreby mesta a regiónu. Jej vznik sa datuje od roku 1919. Prioritou školy je poskytovať kvalitné vedomosti a zručnosti. Škola je z hľadiska odbornej výučby zameraná na služby v hoteliérstve, gastronómii, cestovnom ruchu, kadernícke a kozmetické služby. Ponúka štúdium v študijných odboroch hotelová akadémia, obchodný pracovník, kaderník vizážista, kozmetik a v učebných odboroch pracovník v potravinárstve, cukrár, čašník-servírka, kuchár a kaderník. Okrem denného štúdia ponúka možnosť aj diaľkovej formy štúdia v odbore podnikanie v remeslách a službách. Mnohí učitelia a majstri odborného výcviku nadobudli počas niekoľkých úspešných grantov v Mobilitách značné odborné znalosti, ktoré uplatňujú v teoretickom aj praktickom vyučovaní. Študenti sú odborne, teoreticky aj prakticky dobre pripravovaní na výkon budúceho povolania.

Škola sa aktívne zapája do rôznych celoslovenských projektov a súťaží, čím sa snaží u svojich študentov pestovať zdravú súťaživosť, zodpovednosť a podporuje ich dôveru vo vlastné schopnosti. Škola podporuje aj činnosť  školskej rady, kde jej členovia aktívnou činnosťou rozvíjajú svoje komunikačné, organizačné, líderské, spoločenské a iné zručnosti. Členovia zastupujú záujmy študentov vo vzťahu k vedeniu školy a aktívne sa zúčastňujú na živote školy - zapájajú do rôznych aktivít, ktorými prispievajú k zlepšovaniu priestorov školy, študentského života na škole a zapájajú sa do dobrovoľníctva.

Kontakt: www.kalina.sk,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kompletný projekt a fotografie