Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová
víťaz Angažovaná škola 2022
 

V rámci projektu žiaci zrenovovali autobusové zastávky, vyčistili jaseňový lesík - ekopark a vybudovali oddychovo-relaxačnú zónu – Detské ihrisko pre miestnu komunitu.

Zrodenie myšlienky projektu

Projekt Plníme detské sny vznikol z iniciatívy našich žiakov. Na základe komunitného mapovania dotazníkovou metódou medzi občanmi obce žiaci zistili najväčšie nedostatky a problémy v oblasti životného prostredia a estetickej úrovne svojho okolia. Po zanalyzovaní dotazníka dospeli k záveru, že pohľad obyvateľov a žiakov školy je totožný. Dlhodobo sú nespokojní s absentujúcim priestorom pre aktívne stretávanie sa, relax a hry pre deti a mládež obce, kvalitou a kultúrnou úrovňou autobusových zastávok a neustálym znečisťovaním verejných priestranstiev v obci. Dané areály pravidelne využívajú miestni obyvatelia, ale aj žiaci a návštevníci. Práve z tohto dôvodu sa rozhodli tieto areály vybudovať, upraviť, revitalizovať, skrášliť a zveľadiť, aby sa všetkým páčili a mali pocit radosti a spokojnosti z ich účelného využívania v peknom a motivujúcom prostredí.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

V rámci projektu oživili ďalšie autobusové zastávky. Žiaci ju premenili farebnými rozprávkovými postavičkami na príjemné prostredie, ktoré už ráno víta a rozveselí detičky pri príchode do detských jaslí. Talent žiakov sa odzrkadľuje aj na stenách poslednej štvrtej autobusovej zastávky v obci. Žiaci na návrhoch a prevedení pracovali asi dva mesiace. 
Počas mimoškolskej činnosti žiaci pokračovali v starostlivosti o jaseňový lesík, nad ktorým držia patronát už od roku 2017.
Potom sa už zamerali na priestor detského ihriska pre menšie i väčšie deti ako aj pre širokú verejnosť, aby si všetci našli miesto pre zmysluplné trávenie svojho voľného času. Areál, ktorý sa nachádza v blízkosti školy, sa najprv vyčistil od množstva odpadkov. Následne sa upravil terén za pomoci zamestnancov Obecného úradu Marcelová. Potom už začali tvorivé práce. Žiaci sa zamerali na recyklovateľný materiál s cieľom vdýchnuť veciam nový život. Za pomoci zamestnancov školy, rodičov a bývalých žiakov školy vyhotovili z pneumatík viaceré farebné preliezky, pieskovisko, šachovnicu, labute, chobotnicu či stôl a stoličky, osadili magnetickú tabuľu na kreslenie, na betón namaľovali skákaciu škôlku, Človeče, nehnevaj sa, hadiu reťaz, vybudovali hmyzí hotel, vyhotovili figúrky z použitých plastových fliaš a drevenú kocku na hru Človeče, zhotovili lavičky a kvetináče „Štyri ročné obdobia“ z drevených paliet, do ktorých vysadili okrasné rastliny. Odmenou pre dobrovoľníkov bola spoločná oslava po ukončení prác. Detské ihrisko sa za účasti širokej verejnosti a hostí slávnostne odovzdalo všetkým deťom pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí. 

Žiaci sa ako monitorovať problémy miestnej krajiny a komunity, naučili sa argumentovať a vhodne obhájiť svoj názor na danú problematiku. Okrem iného sa naučili aj 
zostaviť dotazník a následne ho analyzovať a vyvodzovať závery vo forme tabuliek, grafov a taktiež pripraviť prezentáciu a úspešne ju obhájiť. Žiaci sa naučili akou formou 
osloviť miestnych sponzorov o finančnú podporu. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli žiaci Základnej školy v Marcelovej, deti miestnej materskej školy a jaslí, žiaci Základnej školy s VJM v Marcelovej, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci a verejnosť.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenej škole