Stredná odborná škola beauty služieb z Košíc
víťaz Angažovaná škola 2021

Študenti SOŠ beauty služieb v Košiciach ponúkli klientom z Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach svoje profesionálne služby, napr. strihanie a úpravu vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž tváre a rúk, manikúru a líčenie. Projekt posilnil nielen tímovú spoluprácu, ale zvýšil empatiu voči seniorom a komunitné a medzigeneračné vzťahy v mestskej časti Košice Juh. 

Zrodenie myšlienky projektu

Projekt a service learningovú aktivitu "Beauty srdce pre osamelých seniorov" sa rozhodla realizovať škola, pričom iniciatíva vzišla od samotných žiakov. Žiaci SOŠ beauty služieb v Košiciach sa už aj predtým venovali dobrovoľníckej činnosti medzi seniormi. Žiakom sa tieto aktivity vždy páčili a hodnotili ich za zmysluplné, lebo obohacovali nielen seniorov a iných klientov, ale aj žiakov samotných. Keďže sa blížil koniec kalendárneho roka a čas Vianoc, chceli práve v tomto citlivom čase seniorov opäť potešiť. Do prípravy projektu sa okrem žiakov aktívne zapojili aj pedagogičky a školská psychologička.


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Klientom z Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach ponúkli svoje profesionálne služby, napr. strihanie a úpravu vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž tváre a rúk, mikromasáž očného okolia, manikúru, pre dámy aj úpravu a farbenie obočia, lakovanie nechtov a líčenie. Svojimi službami takto potešili 27 klientov a pripravili im výnimočný deň.

Žiaci porozumeli potrebám seniorom, zlepšili špecifickú komunikáciu so seniormi, vedia oceniť ich životné skúsenosti, prijímajú ich ako prirodzenú a obohacujúcu súčasť našej spoločnosti, rešpektujú ich dôstojnosť, dokážu seniorom prejaviť empatiu, úctu a radosť zo spoločného zážitku. 


Cieľová skupina

Osamelí seniori v Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach na Južnej triede 2. Seniori sú odkázaní na pomoc iných, mnohí majú vážne zdravotné diagnózy, postihnutia a obmedzenú mobilitu. Aj keď im zamestnanci DPS ponúkajú zdravotnú starostlivosť a rôzne možnosti voľnočasových aktivít, stále je tu veľký priestor, ako eliminovať ich spoločenskú izoláciu, pocity skľúčenosti, osamelosti a prázdnoty. Aj najmenší podnet môže mať na seniorov pozitívny dopad, o ktorom sa rozprávajú dlhú dobu. 

 

Viac o ocenenej škole