Školský internát, Poprad
víťaz Angažovaná škola 2023
 

Študenti a študentky zo stredoškolského internátu v Poprade zrealizovali stretnutie mládeže so seniormi z klubu dôchodcov pod názvom ,,Čaj o piatej - príbehy, tipy a rady spod šálky". Spoločnou témou stretnutia generácii boli bylinky a ich účinky, tiež hudba a spev.

Zrodenie myšlienky projektu

Študenti a študentky si vybrali komunitu seniorov a zisťovali ich potreby metódou rozhovoru. Zistili, že seniori majú veľa voľného času, sú osamelí a chýba im kontakt s mladými ľuďmi.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Cieľom service learningovej aktivity bolo zlepšiť kvalitu života seniorov rozvojom sociálnych vzťahov, pozitívny vplyv na život seniorov (rozhovory, nákupy a pod.) a vzájomne prepojiť 
generácie (vzájomné odovzdávanie skúsenosti, rady, príbehy). 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli seniori v kluboch dôchodcov v Poprade.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenom internáte