Ocenený internát

Školský internát pre všetky stredné školy v Poprade a jeho okolí so zameraním na výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania a vo voľnom čase.

Kontakt: www.sispo.sk

 

Kompletný projekt a fotografie