Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
finalista Angažovaná škola 2023
 

 

 

Cieľom projektu bolo skrášliť a zútulniť chodby a izby v zariadení pre seniorov.

Zrodenie myšlienky projektu

V zariadení Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov VIA LUX vykonávajú žiaci už niekoľko rokov odbornú prax. Žiaci hodnotili priestor zariadenia ako fádny, pochmúrny, depresívny, pripomínajúci nemocničné zariadenie. Uvedené, ako aj rozhovory s klientami ich motivovalo začať realizovať tento projekt.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Projekt sa uskutočnil v zariadení Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov VIA LUX. Žiaci s klientami komunikujú a realizujú rôzne aktivity primerané ich zdravotnému stavu. S cieľom skrášlenia, zútulnenia a spríjemnenia pobytu pre klientov žiaci navrhli originálne obrázkové vymaľovanie chodby a priestorov zariadenia. Na maľovaní sa dobrovoľníckou činnosťou podieľali žiaci odborov Sociálno-výchovný pracovník a odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Na základe poznatkov z praxe, ale aj komunikácie a rozhovorov s klientami zariadenia, žiaci navrhovali konkrétne obrazové motívy k jednotlivým izbám, pričom každý motív vychádzal zo života a spomienok klientov, čo je súčasťou reminiscenčnej terapie. Reminiscenčnáterapia je aktivizačná terapia, ktorá zabraňuje zhoršeniu pamäti, udržuje a podporuje dlhodobú pamäť. Pozitívne vplýva na dobré duševné zdravie. Motívy sa vyberali s cieľom vyvolať pocit bezpečia a istoty prostredníctvom upokojujúcich, pekných a príjemných spomienok s motívmi zo života mesta a dediny. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov VIA LUX, špecializovaného oddelenia mentálne a duševne znevýhodnených.

 

Viac o ocenenej škole