Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo
víťaz Angažovaná škola 2023
 

LeSníček je projekt, ktorý spojil všetky komunity, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje. Hlavným cieľom projektu bolo prepojenie komunít zdravotne znevýhodnených detí, mužov, žien, sociálne slabých rodín, seniorov, žiakov základných a stredných škôl regiónu Hornej Oravy v spoločnom poznávaní chránených stromov a vytvorení náučno-rozprávkovej knihy LeSníček. 

Zrodenie myšlienky projektu

Poslaním projektu bolo spojiť komunity, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

V lokalite Horná Orava vytipovali v spolupráci s pracovníkmi Správy CHKO Horná Orava 10 chránených stromov. A pre každý z nich napísali rozprávku. Rozprávky tvorili rôzne komunity:

• CSS Zubrohlava – zdravotne znevýhodnené ženy
• CSS Zákamenné a CSS Oravská Lesná – zdravotne znevýhodnení muži
• Klientky s deťmi krízového centra pre týrané ženy Dom charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči
• Mladí ľudia s Downovým syndrómom – o.z. Úsmev prosím
• Žiaci s mentálnym postihnutím Spojenej školy internátnej v Námestove
• Zdravotne ťažko postihnuté Elka - žiačka základnej školy Komenského 49, Námestovo
• Prváci základnej školy Slnečná 168/28, Námestovo
• Spisovateľ Medard Slovík
• Žiaci Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove

Knihu spoločne pokrstili a následne prezentovali danú knižku na workshopoch na základných školách (školy v Oravskej Polhore, Oravskej Jasenici, Sihelnom, Vavrečke, Rabčiciach). Taktiež darovali sadenicu stromu každej komunite a spoločne ho vysadili.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli zdravotne znevýhodnené deti, muži, ženy, sociálne slabšie rodiny, seniori, žiaci základných a stredných škôl regiónu Hornej Oravy.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenej škole