Základná škola, Svidník
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu „Náučná záhrada“ bolo vytvoriť náučnú záhradu, v ktorej sa budú žiaci nielen vzdelávať, ale aj tráviť svoj voľný čas.

Zrodenie myšlienky projektu

Od roku 2016 postupne žiaci skrášľovali priestor školskej záhrady. V rámci dobrovoľníckych brigád upravili terén, pripravili pôdu na výsadbu a pustili sa do tvorby relaxačného chodníčka.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Najprv sa medzi žiakmi uskutočnil prieskum, ako si predstavujú chodníček, potom zhotovili nákresy a ten najlepší návrh zvíťazil.Postupne do záhrady pribudol voňavý svet byliniek. Následne vysadili kvety, kríky, stromčeky, cibuľoviny. V záhrade umiestnili vtáčie búdky i hojdacie kolesá. Žiaci, ktorí boli pri začiatkoch dobrovoľníckych aktivít, sa každý rok zapájali do popoludňajších aktivít a pracovali nezištne. Za ich prácu a prístup im bol udelený titul "Krajské srdce na dlani". Postupne pribudli vyvýšené záhony, v ktorých vysadili kvety i zeleninu. Žiaci sa starajú o vysadené kvety, stromčeky, kvitnúce kríky a celú záhradu udržiavajú krásnu, bez buriny. Dnes náučná záhrada slúži nielen k tomu, aby sa vzdelávali, ale aj si oddýchli, zahrali sa a navzájom vytvárali pekné vzťahy nielen medzi spolužiakmi, ale aby sme si pestovali vzťah k všetkému živému. Vyučovací proces môže prebiehať vzáhradnom altánku, ktorý dotvára celkový obraz náučnej záhrady. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli žiaci a žiačky školy.

 

Viac o ocenenej škole