Základná škola Spojová, Banská Bystrica
víťaz Angažovaná škola 2023

Projekt Spojová spája je zameraný na šírenie lásky ku knihám a k literatúre prostredníctvom spoločných čítaní pre žiakov našej školy, ale tak isto aj pre detičky v blízkej materskej škole, či pre seniorov v blízkom domove dôchodcov.

Zrodenie myšlienky projektu

Žiaci základnej školy chceli potešiť iných žiakov, seniorov, či malých škôlkárov návštevou a zároveň im priblížiť príbehy z kníh, ktoré radi čítajú.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Cieľom projektu bolo efektívne využívať voľný čas detí a prehĺbiť ich lásku ku knihám a kultúre čítania. Zároveň chceli využívať priestory školy ako miesto, kde sa "žije" aj v popoludňajších hodinách. A v neposlednom rade bolo cieľom aj prehĺbiť sociálne kontakty s komunitou detí a dôchodcov, ktorých inštitúcie sa nachádzajú v blízkosti školy. Prostredníctvom organizovania "čítacích" akcií sa žiaci naučili aj mnohé praktické veci, ako je komunikácia s rôznymi organizáciami, vzájomná spolupráca so spolužiakmi a členmi tímu, precvičili si argumentačné zručnosti, technické zručnosti pri zabezpečovaní prenosov z týchto akcií a tiež aj svoje prezentačné zručnosti pri písaní rôznych článkov a správ o vydarených aktivitách. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli dôchodcovia v DD Senium a Knižnica Mikuláša Kováčav Banskej Bystrici Škôlkári zo Súkromnej špeciálnej MŠ Očko v Banskej Bystrici na Slnečnej ulici
žiaci 1. stupňa a 2. stupňa na ZŠ Spojová, verejnosť žijúca v okolí školy.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenej škole