Ocenená škola

Základná škola je klasickou základnou školou, ktorá podporuje rozvoj osobnosti žiaka a jeho talenty. Jej poslaním je formovať dieťa zorientované v živote, sprevádzať ho na ceste za vzdelaním a rozvíjať jeho talent, zodpovednosť, záujmy a odvahu. Na škole pracuje množstvo aktívnych pedagógov, ktorí sa okrem výchovno-vzdelávacích aktivít venujú aj krúžkovej činnosti. V škole aktívne pracuje aj žiacky parlament, v ktorom spolupracujú aktívni žiaci spolu s pedagógmi. Škola sa zapája do veľkého množstva aktivít, súťaží a akcií. Veľmi silnú základňu tu má aj dobrovoľníctvo a angažovanosť žiakov.

Kontakt: www.zsspojova.edupage.org

 

Kompletný projekt a fotografie