Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo zrealizovanie animačných aktivít pre deti v núdzi a deti z ohrozených rodín.

Zrodenie myšlienky projektu

Projekt „Úsmev pre Úsmev“ je výsledok dlhodobejšej kontinuálnej spolupráce počas školského roka žiakov školy s deťmi v núdzi a s deťmi z ohrozených rodín.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

V rámci projektu Spolupracovali s organizáciou Úsmev ako dar, regionálnou pobočkou v Prievidzi. Cieľom aktivít bolo naplniť emočnúa socializačnú potrebu týchto detí a vyčariť úsmev na ich tvárach. Službu komunite prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít prepojili aj s obsahom vzdelávania žiakov, hlavne v predmetoch animačné služby a manažment. Pre deti pripravili „Športové a tvorivé popoludnie s Úsmevom" (športové aktivity a súťaže, tvorivé dielne a spoločný piknik), stretnutie sv. Mikuláša s deťmi, tvorivé dielne s deťmi pri príležitosti sv. Valentína a zorganizovali v škole zbierku sladkostí na mikulášske balíčky a zbierku hračiek, rozprávkových knižiek, omaľovánok a pasteliek a na základe prianí, ktoré napísali deti Ježiškovi, darčeky prerozdelili a vytvorili personalizované vianočné krabice s darčekmi pre každé dieťa.Prostredníctvom zrealizovaných dobrovoľníckych aktivít prepojili vyučovanie s potrebami cieľovej skupiny i obsahom vzdelávania. Žiaci si rozvinuli praktické zručnosti, hlavne pri realizovaní animačných aktivít, ktoré sú vškole vyučovacím predmetom (predmet animačné služby). Uplatnili tiež poznatky, ktoré teoreticky nadobúdajú na predmete manažment (plánovanie a organizácia tímovej práce, komunikácia so zapojenými inštitúciami a sponzormi, propagácia aktivít smerom k verejnosti) a využili aj IKT zručnosti. Žiaci sa tiež naučili vnímať potreby iných, empatii, komunikácii, ochote a schopnosti pomáhať iným. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli deti v núdzi a deti z ohrozených rodín (v spolupráci s centrom pre deti a rodiny, neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, regionálnou pobočkou v Prievidzi) – sú to deti so sociálnym znevýhodnením a národnostná (rómska) menšina.

Viac o ocenenej škole