Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Košice
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo zorganizovať zbierku oblečenia pre ľudí bez domova.

Zrodenie myšlienky projektu

Táto zážitková aktivita vychádzala z hodnôt slobodnej demokratickej školy, ktorá podporuje citlivé vnímanie seba a svojho okolia, komunitné spolužitie, účasť na rozhodovacích procesoch, výchovu k občianskej angažovanosti, rešpektovanie rozmanitosti.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Celá aktivita sa začala sériou debát v rámci predmetu Svet okolo mňa (na 1. stupni) a predmetu Spoločenské vedy (na 2. stupni) o živote ľudí bez domova, v rôznorodých ťažkých životných podmienkach. Žiaci mali príležitosť rozobrať ich príbehy, poznať ich ťažkosti a výzvy, s ktorými sa stretávajú každodenne. Tieto diskusie pomáhali žiakom spájať osobnývzťah s touto spoločenskou skupinou a vnímať ich ako rovnocenných členov spoločnosti. Po diskusiách sa deti rozhodli podniknúť kroky a pomôcť ľuďom bez domova. Zorganizovali zbierku základného potrebného oblečenia. Deti sa rozhodli, že upečú vianočné medovníky a spestria týmto ľuďom jeden z ich obedov, a poskytnú trochu detského nadšenia a empatie aj ľuďom, ktorí čelia náročným životným situáciám. Vďaka týmto skúsenostiam sa deťom otvorili oči a srdce a osvojili si hodnotu solidarity a empatického prístupu voči tým, ktorí majú ťažkosti.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli sociálne slabší obyvatelia.

Viac o ocenenej škole