Základná škola, Sliač
finalista Angažovaná škola 2023
 

Hlavným cieľom zrealizovaného projektu bola obnova a revitalizácia altánku, ktorý žiaci pomenovali Vyhliadka lásky.

Zrodenie myšlienky projektu

Altánok stojív kúpeľnom meste Sliač, v ktorom Andrej Sládkovičnapísal svoju Marínu a ľudia si tu liečiachoroby srdca. Preto aj tím žiakov Sliačske holúbky tento názov vymyslel. Altánok má síce pevnú konštrukciu, no bol popísaný, zničená bola podlaha a schody. Žiakom chýbala aj kvetinovávýsadba v jeho blízkosti. Výhľad zaltánku na okolité vrchy je prekrásny, ale ľudia, ktorí si sem prišli oddýchnuť, by uvítali aj panoramatickú fotografiu s popisom pohorí.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Žiaci sa zapojili do crowdfundingovej kampane na StartLab-e a podarilo sa im získať financie na realizáciu. Veľkú pomoc pri samotnej realizácii poskytlo vedenie mesta Sliač, Kúpele Sliač, vedenie ZŠ A. Sládkoviča Sliač, dobrovoľníci z radov rodičov a spolužiakov, neznámi, no nesmierne pracovití dobrovoľníci dokonca aj zo zahraničia, ktorí počas Týždňa dobrovoľníctva prišli pomôcť. Záverečným prestrihnutím stuhy obnovenú Vyhliadku lásky uvítali do života za prítomnosti primátorky mesta Sliač, riaditeľa Kúpeľov Sliač, riaditeľky základnej školy a verejnosti. Vďaka realizácii projektu získali žiaci do života obrovské množstvo skúseností a zručností, pretože na ich pleciach ležala celá realizácia projektu. Práve tento dobrovoľnícky čin žiakov utvrdil v tom, že aj keď sú len deti, za pomoci dospelých dokážu urobiť krásne a prospešnéveci.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli všetci obyvatelia mesta Sliač, návštevníci z okolia, z celého Slovenska a zo zahraničia, ktorí mesto navštívia pre jeho krásy, ale aj z dôvodu absolvovania liečeného pobytu v Kúpeľoch Sliač.

 

Viac o ocenenej škole