Spojená škola internátna, Vranov nad Topľou
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo pomôcť pri úprave záhrady a starostlivosti o záhradu starším ľuďom. Service learningová aktivita bola realizovaná v záhradách starých ľudí v meste Vranov nad Topľou a na okolitom vidieku.

Zrodenie myšlienky projektu

Potrebou školy bolo realizovať odborný výcvik mimo školského areálu a naučiť učňov pomáhať iným, bez očakávania odmeny za prácu. A taktiež odbúrať negatívny postoj k rómskej komunite.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Učni boli zapojení hneď zo začiatku pri plánovaní, pri mapovaní potrieb starých ľudí na vidieku a meste. V rámci service learningovej aktivity pomohli učni pri úprave a starostlivosti o záhradu starším ľuďom vo vidieckych oblastiach, ale aj v mestskej časti.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli seniori.

 

Viac o ocenenej škole