Ocenená škola

Učebný odbor pripravuje žiakov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny ako aj práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov, výrobu okrasných drevín, ošetrovanie a výsadbu kvetinových záhonov. Zvláda zakladanie a ošetrovanie trávnikov a zazimovanie okrasných drevín. Ovláda základy viazania a aranžovania vybraných kvetinárskych produktov.

Kontakt: www.szsivt.edupage.org

Kompletný projekt a fotografie