Gymnázium Jána Hollého, Trnava
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo zrealizovať zónu bez peňazí.

Zrodenie myšlienky projektu

Projekt Zóna bez peňazí začal v roku 2018 a organizuje sa dvakrát ročne - na jeseň a v lete. Hlavnou myšlienkou a cieľom akcie je okrem znižovania odpadu aj charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo, šírenie osvety v oblasti recyklácie, informovanie o možnosti upcyklácie a o stave trvalo udržateľnej módy. Snahou je vytvoriť osvetový a vzdelávací program pre všetkých účastníkov akcie, aby Zóna bola aj o stretnutí ľudí, o vzájomnej komunikácii a o zdieľaní.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Zóna funguje ako výmenný obchod. Ľudia niečo prinesúa keďsa im niečo zapáči, môžu si to odniesť. Veci tak vďaka Zóne dostávajú druhú šancu na život, podporuje sa ich recyklácia a opätovné využívanie. Žiaci si pri organizovaní Zóny bez peňazí uplatňujú svoje vedomosti, zručnosti, rozvíjajú si komunikatívne schopnosti a aktívny záujem na riešení problematiky odpadu a ochrany životného prostredia. 

Cieľová skupina

Zónu navštívilo okolo tisíc ľudí z blízkeho aj vzdialeného okolia. Prišli mamičky s deťmi, seniori i študenti.

Viac o ocenenej škole