Ocenená škola

Gymnázium Jána Hollého je počtom žiakov 690 najväčším gymnáziom v Trnavskom kraji a zároveň je to najstaršia stredná škola v Trnave. Už takmer 20 rokov sídli v pomerne novej a modernej budove na sídlisku na Hlinách. Súčasnou víziou školy je spájať historický odkaz školy s moderným prístupom vo vzdelávaní. Poskytujeme kvalitnú výučbu jazykov, matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov pre 8-ročný, 4-ročný a 5-ročný bilingválny študijný odbor. Naši absolventi sú prijímaní a úspešne študujú na vysokých školách na Slovensku, Česku a v zahraničí. V rebríčku INEKO sa škola výsledkami svojich žiakov dostala v tomto roku na 8.-me miesto zo všetkých slovenských gymnázií. V škole sa aktívne realizuje školský parlament s rôznymi akciami ako napr. vianočný alebo veľkonočný bazár, študentský ples, Valentín a i. Žiaci sa často a radi zapájajú do rôznych charitatívnych a dobrovoľníckych projektov a finančným výťažkom podporujú napr. zdravotne oslabené deti, novonarodené deti v pôrodnici. Veľkou dobrovoľníckou akciou je Zóna bez peňazí, ktorá sa organizuje na jar a jeseň v priestoroch školy. Žiaci pomáhajú pri zbere, triedení šatstva, topánok, kníh, domácich potrieb, ktoré si prídu vybrať sociálne slabší občania nášho mesta. Škola je už druhý školský rok zapojená do projektu Roots&Shoots Slovakia, čo je vzdelávací program nadácie Green Foundation a podnecuje záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia.

Kontakt: www.gymholl.edupage.org

 

Kompletný projekt Zóna bez peňazí GJH

Kompletný projekt Hollého elita - EZ