Základná škola Zemianska Olča
víťaz Angažovaná škola 2020 

Revitalizácia čakacích priestorov železničnej stanice a následne ďalšie formy spolupráce s miestnou komunitou a organizáciami.


Zrodenie myšlienky projektu

Žiaci Základnej školy v Zemianskej Olči sa často pri dochádzaní do školy zdržiavali na miestnej železničnej stanici, ktorej priestory už dávno prestali slúžiť svojmu účelu. Roky nepoužívaná čakáreň, opustený dvor pri stanici zahádzaný odpadom, neudržiavaná priechodná pešia ulička, všetko verejné priestory s veľkým potenciálom, ktoré sa stali obeťou ľahostajnosti voči verejnému priestranstvu.

Žiaci  a žiačky z 2.stupňa ZŠ sa v rámci zapojenia do komunitno-vzdelávacieho programu Roots & Shoots stretli s lektormi z nadácie Green Foundation, na ktorom poukázali na  viaceré nedostatky vo svojom okolí. Práve u žiakov tak vznikla myšlienka revitalizovať zničené priestory miestnej stanice, ktorú zmenili v spolupráci s vedením Železníc SR, starostov obcí aj miestnych obyvateľov na nepoznanie.

V rámci prác žiaci  a žiačky vymaľovali čakáreň, ručne namaľovali na steny prírodné motívy, obrúsili a pretreli lavičky v čakárni, umiestnili a namaľovali stoličky, stôl a knihovničku, ktorú dostali darom od ľudí z obce. Do čakárne pravidelne prispievajú knihami a časopismi, ktoré sa živo obmieňajú.

K stanici prislúchajúci dvorček bol dlhé roky neudržiavaný, zaprataný odpadom a burinou. Žiaci dokonca vytvorili dlhodobú skupinu Staničkári, ktorá z dvora vytvorila záhradku s kvetinovými záhonmi, obloženými chodníkmi, vtáčou búdkou a hmyzím hotelom. Túto záhradku po ďalšie roky chodili pravidelne udržiavať, polievať. Okrem vytvorenia inšpiratívnej spolupráce so železničiarmi deti zohnali sponzora, ktorý vyhotovil stojany na bicykle pri stanici. Do čakárne sa deti vracajú kvôli dopĺňaniu kníh, v čase Adventu zabezpečia vianočnú výzdobu a medovníčky pre cestujúcich.

Tieto činnosti pokračujú do dnešných dní v rámci krúžku Staničkári a blokového vyučovania. Deti pomohli udržiavať v čistote aj autobusové zastávky obce.


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Zapojenie sa do projektu bolo dobrovoľné tak pre pedagógov, ako aj pre žiakov. Prvý rok Staničkári pracovali formou blokového vyučovania  priamo počas vyučovacieho času, nasledujúce roky sa práca presunula na popoludňajšiu krúžkovú činnosť krúžku Staničkári.

Úlohou samotnej metódy service learning je aktívne prepájanie teoretickej výučby s praktickými potrebami v komunite, čo naplno potvrdil aj service learningový projekt žiakov zo Zemianskej Olče.

Pri rozdelení sa do piatich pracovných skupín využili pri vytváraní rozpočtu či meraní záhradky poznatky z matematiky, kvalitná znalosť slovenského jazyka im pomohla pri písaní žiadostí starostovi  obce, vedeniu ŽSR, písomnej tvorbe projektového zámeru aj príhovore pri obhajobe či záverečnej slávnosti. Výtvarnú výchovu naplno využili pri grafických návrhoch podoby záhradky či skrášľovaní čakárne, rovnako ale pracovali s poznatkami z techniky, biológie, informatiky, občianskej náuky, geografie či dokonca dejepisu alebo etickej výchovy.


Prijímatelia projektu

Prijímateľmi service learningového projektu školy sa stali obyvatelia obce i okolitých obcí, seniori, žiaci. Zemianska Olča je strediskovou obcou, ktorá má vlakovú stanicu a školské zariadenia slúžiace aj okolitým obciam, preto si výsledky žiackej práce môžu dnes užívať obyvatelia zo širšieho okolia.  Sú nimi najmä cestujúci, robotníci dochádzajúci do práce, žiaci dochádzajúci do školy, železničiari, ale aj náhodní návštevníci obce.

Zároveň projekt dopomohol k zblíženiu obyvateľov miestnej komunity, keď sa neznámi ľudia prostredníctvom pracovných stretnutí s deťmi stali priateľmi, známymi, spolupracovníkmi so spoločnými témami na diskusiu.

Viac o ocenenej škole