Ocenená škola

nalepka

ZŠ v Zemianskej Olči je strediskovou vidieckou školou s 9 triedami (1.-9. ročník) s vyše stovkou žiakov, ktorí dochádzajú do školy z 10 okolitých obcí. Napriek tomu má škola rodinnú atmosféru, v triedach je nižší počet žiakov. Škola je vzdialená od okresného mesta (Komárno) 22 km a je jedinou slovenskou školou v tejto lokalite okresu. Veľa detí preto prichádza z národnostne zmiešaných rodín. Multikulturalita je pre školu prirodzená, tú ďalej rozvíja a priamo stavia na jazykovej znalosti detí. Škola v rámci spolupráce so školami z Čiech, Maďarska, Nemecka obohacuje žiakov navzájom jazykovo aj kultúrne.

Všetky deti v škole majú veľmi blízky vzťah k prírode, v letných mesiacoch zvykne prebiehať vyučovanie na dvore, kde sú na to vytvorené priestory, pričom si deti svoje  životné prostredie spríjemňujú a snažia sa zmierniť dopad klimatických zmien vo svojom okolí. Víziou školy je do budúcnosti vytvoriť aj zelenú triedu na školskom dvore.

Základná škola v Zemianskej Olči získala za svoj projekt realizovaný žiackou skupinou Staničkári zlatú značku Angažovaná škola ako víťaz prvého národného oceňovania v roku 2020.

Škola sa zároveň s týmto projektom presadila aj na medzinárodnom oceňovaní Regional Award for Successful Service-learning Practice, na ktorom sa stretávajú víťazné projekty národných oceňovaní v krajinách strednej a východnej Európy. Slovenský projekt Staničkári vyhral na medzinárodnom oceňovaní 2. miesto a presadil sa rovno na prvom ročníku tohto oceňovania.

 

Ocenený projekt

Žiaci Základnej školy v Zemianskej Olči sa často pri dochádzaní do školy zdržiavali na miestnej železničnej stanici, ktorej priestory už dávno prestali slúžiť svojmu účelu. Roky nepoužívaná čakáreň, opustený dvor pri stanici zahádzaný odpadom, neudržiavaná priechodná pešia ulička, všetko verejné priestory s veľkým potenciálom, ktoré sa stali obeťou ľahostajnosti voči verejnému priestranstvu.

Práve u žiakov vznikla myšlienka revitalizovať zničené priestory miestnej stanice, ktorú zmenili v spolupráci s vedením Železníc SR, starostov obcí aj miestnych obyvateľov na nepoznanie. V rámci prác žiaci  a žiačky vymaľovali čakáreň, ručne namaľovali na steny prírodné motívy, obrúsili a pretreli lavičky v čakárni, umiestnili a namaľovali stoličky, stôl a knihovničku, ktorú dostali darom od ľudí z obce. Do čakárne pravidelne prispievajú knihami a časopismi, ktoré sa živo obmieňajú.
Zrevitalizovali tiež prislúchajúci dvorček pred stanicou.

Žiaci dokonca vytvorili dlhodobú skupinu Staničkári, ktorá z dvora vytvorila záhradku s kvetinovými záhonmi, obloženými chodníkmi, vtáčou búdkou a hmyzím hotelom. Činnosti pokračujú do dnešných dní v rámci krúžku Staničkári a blokového vyučovania. Deti pomohli udržiavať v čistote aj autobusové zastávky obce.

Kompletný projekt a fotografie