Ocenená škola

Základná škola v Zemianskej Olči má vo svojom školskom vzdelávacom programe zakotvenú víziu BYŤ BLIŽŠIE K PRÍRODE.Od r.2016 spolupracuje s Nadáciou Green Foundation, dlhodobo spolupracujeme s ekocentrom Dropie na enviromentálnych workshopoch, na skrášľovaní a čistení životného prostredia. Žiaci absolvujú každoročne komunitné vzdelávanie a systematicky spolupracujú s miestnymi orgnizáciami - Klub dôchodcov, SEV Dropie, Obec Zemianska Olča, Nitrianska krajská rada mládeže, SAŽP. Svojimi aktivitami zanechávajú pozitívnu stopu vo svojej obci a v regióne. Do service learningového programu školy sú zainteresovaní aj pedagógovia, niektorí z nich absolvovali vzdelávanie a pôsobia pri projektoch ako facilitátori. Žiaci mapujú potreby obce, ktoré sa svojimi projektmi snažia napĺňať. V rámci svojich enviromentálnych aktivít sa zapájajú aj do spolupráce s inými školami na medzinárodnej úrovni- Medzinárodné stretnutie škôl, Erasmus+.

Kontakt: www.zszemolca.edupage.org 

 

Kompletný projekt a fotografie