Ocenená škola

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov je škola s jasnou víziou do budúcnosti. Jej hodnoty sú založené na vysokej kvalite vzdelávania a profesionálneho prístupu s uplatnením ľudskosti, tolerancie, tvorivosti a aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán. Obsah študijných programov v dennej i externej forme štúdia je zameraný na prípravu žiakov do zdravotníckej praxe - praktická sestra, maser/masérka, zubný asistent/zubná asistentka, sanitár/sanitárka alebo na ďalšie vzdelávanie.

Kontakt: www.szspo.sk

Kompletný projekt a fotografie