Ocenená škola

Škola vznikla v r. 1992 a je pokračovateľkou prvej ošetrovateľskej školy na Slovensku. Hlavný cieľ našej školy je vychovať a vzdelať mladého človeka, ktorý vie samostatne, logicky, hodnotiaco a tvorivo myslieť. Žiaci a žiačky sú vzdelávaní v študijnom odbore praktická sestra. Škola sa pravidelne zapája, podporuje a organizuje rôzne aktivity v rámci mesta, regiónu, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a výchovu detí a mládeže, ale aj širokej verejnosti. Pravidelne sa podieľajú na rôznych dobrovoľníckych aktivitách neziskových organizácií. V školskom roku 2022/2023 získali ocenenie INO škola ako najinovatívnejšia škola v regióne.

Kontakt: www.szsmtsrbk.edupage.org

Kompletný projekt a fotografie