Stredná zdravotnícka škola Terézie Schererovej, Ružomberok
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo edukovať žiakov a žiačky materských, základných a stredných škôl v regióne v oblasti prvej pomoci.

Zrodenie myšlienky projektu

Motiváciou realizátorov projektu bolo v prvom rade edukovať žiakov MŠ, ZŠ, SŠ v oblasti prvej pomoci, a tiež podporiť žiakov Strednej zdravotníckej školy pri nezištnej pomoci pre druhých, povzbudiť ich pre dobrovoľnícku prácu, a naplniť tak požiadavky komunity.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

V rámci projektu zrealizovali študenti 2. - 4 ročníka ukážky prvej pomoci v materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku, na dvoch stredných školách (Bilingválne gymnázium Ružomberok, Gymnázium sv. Andreja Ružomberok) a v štyroch základných školách (ZŠ Liptovské Revúce, ZŠ Bystrická Ružomberok, ZŠ Komjatná, ZŠ Ľubochňa). Ukážky prvej pomoci boli zamerané na naliehavé životné situácie, lebo vedieť poskytnúť základnú prvú pomoc je povinnosťou každého človeka. Vyvrcholením projektu bola realizácia súťaže prvej pomoci pre základnéškoly v regióne. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli žiaci a žiačky materských, základných a stredných škôl v regióne.

 

Viac o ocenenej škole