Základná škola Pohraničná v Komárne
finalista Angažovaná škola 2022

 

Projekt Mobilná čitáreň realizovali žiaci ZŠ Pohraničná v Komárne. Vytvorili mobilnú – prenosnú čitáreň, ktorá slúži na zdieľanie a výmenu kníh, outdoorové vzdelávanie, oddych, relax a stretávanie sa menších skupín, poskytne možnosti organizácie rôznych menších kultúrnych podujatí – čítanie, besedy, výstavy.

Zrodenie myšlienky projektu

Nádvorie mestskej knižnice nie je dostatočne vybavené na účely organizácie vonkajších aktivít: čítanie, besedy, výmena kníh, stretávanie sa menších skupín. Žiaci našej školy organizovali vzdelávacie outdoorové dopoludnie, súčasťou ktorého malo byť aj nádvorie knižnice. V letných mesiacoch knižnica organizuje Letný čitateľský tábor a nádvorie nespĺňa predpoklady pre aktivity tábora. Požiadavka vyšla predovšetkým od žiakov a pedagógov školy, čiastočne aj od rodičov, ktorých deti sa zúčastňujú Letných čitateľských táborov.

V rámci projektu vytvorilio žiaci mobilnú čitáreň, ktorá pozostáva z tematických lavičiek a z búdky na knihy, je umiestnená v upravenej predzáhradke školy, ktorá je prístupná verejnosti. Bude sa premiestňovať na rôzne miesta v meste – parky, nádvorie knižnice, nádvorie múzea. Súčasťou čitárne je aj prenosná kvetinová záhradka na skrášlenie okolia.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Vďaka projektu dokážu členovia tímu efektívne a rešpektujúco komunikovať, využívať benefity tímovej spolupráce. Dokážu zostaviť harmonogram priebehu aktivít, potrebných na realizáciu projektu, dokážu zostaviť rozpočet, urobiť prieskum trhu a objednať, zakúpiť tovar. Získali zručnosti pri recyklácii a upcyklácii druhotných surovín. Šetrne pristupujú k prostriedkom a materiálom. Vedia, ako nadväzovať kontakty s predstaviteľmi inštitúcií a mestského zastupiteľstva. Overili si a zdokonalili si zručnosti potrebné pre vytvorenie prezentácie, propagačných materiálov, mapiek. Pri tvorbe a plánovaní myslia na udržateľnosť, regionálnosť a sezónnosť.

Benefitom projektu je, že sa zlepšili možnosti verejne prístupných komunitných miest, zvýšil sa záujem o čítanie a literatúr a zvýšiť sa záujem verejnosti o menej navštevované miesta v meste.

Cieľová skupina

Mobilnú čitáreň môžu využívať predovšetkým žiaci, študenti a učitelia na vonkajšie hodiny literatúry, čitateľské aktivity, rodičia školy ako čakáreň vonku po skončení vyučovania, Materské školy na rozprávkové popoludnia, seniori z Domova sociálnych služieb, klienti Denného stacionára a široká verejnosť.

 

VIDEO O PROJEKTE

 

Viac o ocenenej škole