Ocenená škola

Základná škola na Ul. Pohraničnej v Komárne , ako jedna z najstarších škôl, je ukážkou toho, že dlhoročné tradície a hodnoty zaväzujú nové generácie k ich zachovávaniu a rozvíjaniu.
Škola sa nachádza v historickej budove v centre mesta Komárno. Budova školy bola postavená pre školské účely v roku 1893.Škola je zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Je rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi, s priateľským vzťahom učiteľov k žiakom. Je modernou a alternatívnou školou , poskytujúcou vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti. Hlavnými prioritami súčasnej školy sú: kvalitný výchovno – vzdelávací proces, ekológia , cudzie jazyky, šport, digitálne zručnosti a návrat k ľudovým tradíciám.  

Kontakt: www.zspohranicna.sk

 

Kompletný projekt a fotografie