Gymnázium Jána Hollého, Trnava
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo zrenovovať oddychovú zónu na opekanie v Kamennom mlyne v rekreačnej oblasti v Trnave.

Zrodenie myšlienky projektu

Už druhý rok je škola zapojená do medzinárodného projektu Roots and Shoots. Žiaci sa rozhodli zrenovovať oddychovú zónu na opekanie v Kamennom mlyne, rekreačnej oblasti v Trnave, na základe prieskumu potrieb, ktorý urobili medzi komunitou obyvateľov Trnavy začiatkom roka.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Žiaci najskôr zmapovali okolie mesta a priniesli nápady na to, čo môžu vylepšiť. Následne rozposlali prostredníctvom sociálnych sietí online anketu, kde zisťovali názor obyvateľov Trnavy. Výsledky ukázali, že 77,9 % chcelo z ponúknutých nápadov renovovať oddychovú zónu v Kamennom mlyne. Podarilo sa im získať na projekt financie a získať aj povolenie od mesta na stavebné úpravy. Výsledkom projektu je vynovená relaxačná časť v Kamennom mlyne, ktorý je oddychovou zónou pre obyvateľov mesta Trnavy. Zmena zahŕňa nové lavičky, renováciu starých lavičiek, úpravu ohnísk a vyčistenie prostredie okolia.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli ľudia z okolitých sídlisk, žiaci, škôlkári, rodiny s deťmi, mladí ľudia a dôchodcovia.

Viac o ocenenej škole