Spojená škola, Dudince
finalista Angažovaná škola 2023
 

Cieľom projektu bolo pomôcť seniorovi - ujovi Mirovi.

Zrodenie myšlienky projektu

Projekt nadviazal na aktivity, ktoré sa začali už v minulosti. Boli zamerané na spoluprácu so zariadením pre seniorov, ktoré sa nachádza v meste.

Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Žiaci školy sa stretávajúso seniormi, realizujú spoločnéaktivity. Počas stretnutí zisťovali potreby obyvateľov zariadenia. Začiatkom školského roka spoznali nového klienta zariadenia, ktorým bol ujo Miro. Zistili, že ujo Miro vie krásne kresli ťa maľovaťa keď zistili, akú radosť spôsobuje ujovi Mirovi ich záujem o jeho tvorbu, navrhli učiteľom, aby pozvali uja Mira do školy. Takto sa začala spolupráca v rámci hodín výtvarnej výchovy. Ujo Miro začal navštevovať žiakov počas vyučovania a učil ich technikám, ktoré využíva pri svojej tvorbe. Nakoľko sa stretnutia žiakom páčili, tí, ktorí navštevujúzákladnú umeleckúškolu, požiadali pani učiteľku, aby aj tam pozvala uja Mira. Ujo Miro odchádzal zo stretnutí so žiakmi veľmi spokojný a šťastný a rozhodol sa, že sa od septembra školského roka 2023/2024 zapíše do výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Na štúdium sa veľmi tešía jeho správanie je pre žiakov vzorom a motiváciou.

Cieľová skupina

Aktivity projektu boli zameranéna seniora, ktorý už nevidel zmysel svojho života. Pracovníci domova pozorovali, že ich klient stráca motiváciu k tvorbe a pozorovali u neho často smútok. Stretnutia so žiakmi považujúza veľký prínos a veľmi podporujú uja Mira v jeho rozhodnutí študovať. 

Viac o ocenenej škole