Ocenená škola

Škola sa orientuje na odbory a zamerania, ktoré sú z pohľadu žiakov základných škôl perspektívne a zaujímavé. Ide o študijné odbory zo skupiny odborov 63, 64 Ekonomika organizácia, obchod služby. Aj napriek tomu, že v regióne Orava tvorí táto skupina odborov najpočetnejšiu skupinu odborov, svoje špecifiká majú predovšetkým v tom, že sú v regióne Orava jediné svojho druhu. 

Stredná odborná škola podnikania a služieb nechce vychovávať absolventov pre úrady práce, ale chce, aby jej absolventi vytvárali pracovné príležitosti. Škola preto investuje do podnikateľského vzdelávania, lebo je presvedčená, že je to investícia s najväčšou návratnosťou. Výskumy hovoria, že 15 – 20 % žiakov, ktorí sú zapojení do programu JA Firiem si neskôr založí vlastnú firmu, čo predstavuje trikrát až päťkrát vyšší podiel, než je to v priemere u populácie ako celku. Žiaci, preto absolvujú podnikateľské vzdelávanie v rámci všetkých programov JA Slovensko, čím disponujú tvorivosťou, iniciatívnosťou, vytrvalosťou, schopnosťou pracovať v tíme, rozpoznávať riziká, vedia riešiť problémy a nadobudnú zmysel pre zodpovednosť. Získajú tzv. podnikateľskú mentalitu, ktorá pomáha pretvárať myšlienky na činy – učenie „learnig by doing“ – učenie zážitkom, vďaka ktorému získavajú konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Kontakt: www.sosno.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kompletný projekt a fotografie projektu Vtáčí ostrov

Kompletný projekt a fotografie projektu Natura Day

Kompletný projekt a fotografie projektu Znalosť je život s krídlami

Kompletný projekt a fotografie projektu LeSníček